برای پرداخت سفارشات خود می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

درگاه اینترنتی زرین پال

درگاه اینترنتی نکست پی

پرداخت درب منزل

پرداخت کارت به کارت