تهران، بلوار اندرزگو . نبش خیابان آشتیانی منفرد، پلاک 1 واحد 3